XML
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
Urząd Gminy Wiązownica                                                                    28.12.2018 r.
37-522 Wiązownica 
ul. Warszawska 15                                                                                                    
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
 
referenta ds. promocji i reklamy
w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
 
 
Imię i nazwisko                                                    miejsce zamieszkania:
 
Marta Dobrucka                                        Jarosław
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
 
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną oraz praktyczną,  niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-12-28
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-12-31 11:39