XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
ogloszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat
ZARZĄDZENIE  Nr  11/2019
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia  28 stycznia 2019r.
 
w sprawie;  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych
                    do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat
 
         Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym  /Dz.U.2018.994 t.j. ze zm./ w związku z  art.23 ust.1 pkt.7a, art.25, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  o gospodarce nieruchomościami   /Dz.U.  2018.121. t.j. ze zm./   Wójt Gminy Wiązownica zarządza :
 
                                                       § 1
 
1.Ogłosić wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy dotychczasowym  dzierżawcom  na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod działalność rolniczą,  położonych w miejscowościach   wykazanych   w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.  Określić następujące warunki wydzierżawienia nieruchomości:
  1. Stawki opłat z tytułu dzierżawy na cele rolnicze wynoszą 500zł brutto za 1 ha.
  2. Należności te należy uiszczać do 15 września każdego roku.
                                           
                                                   § 2
 
Wykaz, o którym mowa w §1 należy podać do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica.
 
                                                  § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Wiązownica nr 11/2019 Plik doc 35.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłIwona Kowal - Pracownik UGW2019-01-28
Publikujący Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2019-01-28 10:30
Modyfikacja Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2019-01-28 10:30