XML
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. ZGK Gminy Wiązownica
                                 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK
 
 
Lp.
 
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia (usługa, dostawa, robota budowlana) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia
netto w PLN
Przewidywany termin wszczęcia postępowania                  w 2019 roku
 
 
1
 
 
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 
dostawa
 
 
 
przetarg nieograniczony
 
 
 
 
146 000,00
 
 
luty/marzec
 
 
 
 
2
 
 
Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej
 
dostawa
 
przetarg nieograniczony
 
180 000,00
 
sierpień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2019-01-14
Publikujący Józef Osowski - Józef Osowski 2019-01-14 11:37