Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych.pdf

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami dla wyborców niepełnosprawnych.pdf

Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.pdf

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców w Gminie Wiązownica jest Socha Barbara, tel. 16 - 622 36 32, usc@wiazownica.com.
W szczególności  dotyczy udzielania informacji o:

a)    właściwym dla wyborcy okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
b) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
c)    warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w wybranym przez niego obwodzie głosowania dostosowanym dla osób niepełnosprawnych;
d)    terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
e) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
f)    warunkach oraz formach głosowania.

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2014-04-25
Publikujący -