Załącznik nr 1 Regulaminu Organizacyjnego

Wójt
mgr Marian Jerzy Ryznar
Zastępca Wójta
mgr Krzysztof Strent

 

Sekretarz

mgr Małgorzata Karakuła

 

Skarbnik
mgr Aneta Dziduch

 

 

Wymiar Podatku
Elżbieta Brzuchacz
Jolanta Bujar
Maria Tabin-Matusz

 

Księgi Podatkowe
Grażyna Skrzypek

 

Księgi Budżetowe
Małgorzata Grześ
Ewa Stasienko
Anna Pawelec-Rożek
Małgorzata Ożga

 

Księgi Budżetowe i Pozabudżetowe
Dorota Kasia

 

Księgowość, Gospodarka Materiałowa
Urszula Chudzik

 

Obsługa kasy
Maria Mazur

 

Podatek VAT
Anna Neścior

 

Urząd Stanu Cywilnego
Barbara Socha

 

Ewidencja Ludności
Lidia Frendo

 

Kadry, Obsługa Rady
Alicja Kłak

 

Oświata, sport
Anna Florek

 

Sekretariat
Ewa Kuca

 

OSP
Roman Kisała

 

Informatyka, Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna
Daniel Mścisz

 

Geodezja i Gospodarka Mieniem Komunalnym
Iwona Kowal

 

Budownictwo i Geodezja
Justyna Wańcio

 

Inwestycje, Budownictwo, Infrastruktura Drogowa, Oświetlenie
Józef Osowski
Marek Kosior
Jolanta Siemieniak

 

Leśnictwo, Rolnictwo, Ochrona Środowiska
Maria Brodowicz

 

Gospodarka Komunalna

Łukasz Kubiszyn

 

Promocja

Angelika Szkamruk

 

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze  Fundusz Alimentacyjny
Bożena Golba
Anna Szela

Iwona Kubiak
Małgorzata Żelazko

 

 

 

Pracownik Gospodarczy
Krystyna Koprowicz

 

Konserwator
Stanisław Pryjda

 

Robotnik Gospodarczy - dozoru lasu
Tadeusz Pietryna 1 etet
Marian Gałuszka 1/2 etetu
Józef Olejarz 1/2 etetu

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Marta Kruk-Kędzior - kierownik
Alicja Cieliczka
Elżbieta Kruk

Monika Brzuchacz
Jadwiga Meszko

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2007-08-20
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2007-08-20 16:05
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-28 14:27