URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 4 ... 7 
KR .2110.1.2018.K. A.                                                                      Wiązownica, 16.04.2018r.  
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
ogłasza nabór
 
 
 
na stanowisko – referenta ds. księgowości i windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Wiązownica - w pełnym wymiarze czasu pracy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-04-16
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-04-16 10:26
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-04-16 10:26
        Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Wyniki naboru: 
/fck_pliki/20180309141240746.pdf
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz Kubiszyn - Pracownik UGW2018-03-09
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-03-09 14:24
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku.
Organ prowadzący szkołę: Gmina Wiązownica adres: Wiązownica ul. Warszawska 15,
37 – 522 Wiązownica

 
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku, adres: Szówsko ul. Lubelska 115, 37-522 Wiązownica.

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2018-03-02
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-03-02 14:35
INFORMACJA
 
o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu (miasto Przemyśl oraz miasta i gminy z powiatów jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego)

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-02-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-02-27 09:17
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-02-27 09:24
                                                  Zarządzenie Nr    17 /2018                                                         
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
                                                                                                    
Na podstawie § 3 ust.2 uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 stycznia 2011r.           w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, zarządzam, co następuje:                                                                                                                                            
                                                                                              § 1.                                                                                      
1. Ogłaszam nabór wniosków – ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu
w Gminie Wiązownica w 2018 r.                                                                                                                                        2. Przedmiotem naboru wniosków jest rozwój sportu w Gminie poprzez:                                                        
a) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wiązownica,                                  
b) zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe,                                                                                                                                                      
c) podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców uprawiających sport amatorsko oraz działających na terenie Gminy stowarzyszeń i klubów sportowych.                                                                                     
3. Nabór będzie przeprowadzony na zasadach i trybie określonym Uchwałą Nr IV/18/2011 z dnia
28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu
w Gminie Wiązownica, zwaną dalej Uchwałą.                                  
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2018-02-23
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-02-23 15:30
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-02-23 15:39
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 
        Starostwo Powiatowe w Jarosławiu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2030) Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
         W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy na rok 2018 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2018 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.
 
        Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2018-02-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-02-20 08:59
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-02-20 09:13
Zarządzenie Nr10/2018
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 31 stycznia 2018 r. 
 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów skladania dokumentów do
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2018/2019.
 
 
            Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.Ustala się harmonogram czynności w postępowania rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica:
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2018-02-01
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-02-01 15:20
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-02-02 08:20
Wyniki I etapu konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych
,, Moje Boisko – ORLIK 2012”  w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa
w ramach Programu ,, Sport dla Wszystkich” – Projekt ,, Lokalny Animator Sportu 2018”


 
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowiska wpłynęło 4 oferty spełniające wymagania formalne, po jednej do danego kompleksu sportowego:
1. Socha Sebastian       – kompleks sportowy w Radawie
2. Feldman Jerzy           – kompleks sportowy w Wiązownicy
3. Winiarski Jakub         – kompleks sportowy w Zapałowie
4. Kardynał Krystian      – kompleks sportowy w Piwodzie
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 29.01.2018 r. o godz. 14 00 w sali narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2018-01-26
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-01-26 15:35
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-01-29 09:04
Zarządzenie nr 4/2018
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 18 stycznie 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sposrtowych w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach programu "Sportu dla Wszystkich" - Projekt "Lokalny Animator Sportu 2018".

 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2018-01-19
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-01-19 14:03
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-01-19 14:24
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-12-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-12-29 10:28
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-12-01 10:29
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2017-11-09
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2017-11-09 15:30
Wójt Gminy Wiązownica Wiązownica 17.08.2017r   

                                                 
 
                                                     INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
 
Na stanowisko Kierownika  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy .
 

Informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na w/w stanowisko pracy została wybrana :
 
P. Marta Kruk-Kędzior zam. Manasterz
 
Kandydatka uzyskała satysfakcjonującą ocenę w przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z pracą jako Kierownik GOPS.
 
 
Sekretarz Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyCentrum Usług Wspólnych
WytworzyłMaria Tabin-Matusz - Kierownik CUW2017-08-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-08-17 16:20
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-17 16:21
Wójt Gminy Wiązownica Wiązownica, 8.08.2017r


 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE
 
 
 
na stanowisko Kierownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy.
 
 
         Informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na w/w stanowisko pracy wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymogi formalne.
 
  1. Pani Marta Kruk-Kędzior- zam. Manasterz
 
Rozmowa kwalifikacyjna z w/w kandydatką zostanie przeprowadzona w dniu 17.08.2017r. o godz. 14.00.
 
 
                                                                                               
                                                                                            Sekretarz Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyCentrum Usług Wspólnych
WytworzyłMaria Tabin-Matusz - Kierownik CUW2017-08-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-08-09 15:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-09 15:35
CUW. 2111.1.2017 Wiązownica, 24.07.2017 r.
 
Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy.

Nazwa jednostki:
Wójt Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica ul. Warszawska 15

Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy.

 
więcej
Podmiot publikującyCentrum Usług Wspólnych
WytworzyłMaria Tabin-Matusz - Kierownik CUW2017-07-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-07-26 11:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-04 10:20

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizacje zadania ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica’’

Wójt Gminy Wiązownica ogłasza  nabór wniosków o przyznanie dofinansowania organizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica ( w formie zawodów sportowych) w miejscowości Wiązownica” w roku 2017.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-07-12
Publikujący -

Ogłoszenie

 

       Wójt Gminy Wiązownica informuje, że poszukuje kandydata na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy. osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w tut. Ośrodku. Wszelkie informacje będą udzielane pod numerem telefonu 16-622 36 31 wew. 141.

 

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
WytworzyłMarta Kruk-Kędzior - Kierownik GOPS2017-06-22
Publikujący -

Urząd Gminy Wiązownica                                                                 Wiązownica, 17.05.2016 r.

37 – 522 Wiązownica

ul. Warszawska 15

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU

 NA  STANOWISKO

  referenta ds. świadczeń wychowawczych w Urzędzie Gminy Wiązownica

 

 

 

Wójt Gminy Wiązownica informuje: 

 

że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko:                                                    miejsce zamieszkania:

 

P. Małgorzata Żelazko                              Wiązownica

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.

 

 

 

 

                                                                                                         Podpisał:

                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                    Marian Jerzy Ryznar

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz Kubiszyn - Pracownik UGW2017-05-19
Publikujący -

                                                                                                                                         Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

                                                                                                                                         Wójta Gminy Wiązownica Nr  59/12

                                                                                                                                         z dnia 29.06.2012 r.

Urząd Gminy Wiązownica

37-522 Wiązownica

ul. Warszawska 15

 

LISTA   KANDYDATÓW   SPEŁNIAJĄCYCH

WYMAGANIA  FOLMALNE

 

 

na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Urzędzie Gminy Wiązownica

 

 

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęły 3 oferty

spełniające wymagania formalne.

 

Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowali się:

 

 

Lp.     Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania

 

  1. P. Monika Nieckarz                                  Cewków
  2. P. Andżelika Rumak                                 Cetula
  3. P. Małgorzata Żelazko                              Wiązownica

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2017-05-15
Publikujący -

KR.2110.1.2017.A.K.                                                                       Wiązownica, 28.04.2017 r.  

 

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA

OGŁASZA  NABÓR

 

 

 na stanowisko – referenta do spraw świadczeń wychowawczych.

 

  1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica 208

 

  1. Określenie stanowiska:  referent ds. realizacji programu ,, Rodzina 500 plus,,

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2017-05-04
Publikujący -

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji

oraz statystycznej liczbie uczniów w 2017 r. w Gminie Wiązownica

 

Podstawa prawna: art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2016, poz. 1943 z późn.zm.)

Dane do wyliczenia dotacji obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-04-07
Publikujący -

Zarządzenie Nr   24/2017

Wójta Gminy Wiązownica

z dnia  27 marca 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  klas pierwszych szkół podstawowych.

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-04-03
Publikujący -

                                                                                               Wiązownica, dnia 27.03.2017r.

BG.6733.3.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 04 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 778) zawiadamia się, że w dniu 27.03.2017r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa sieci kablowej SN, budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowa sieci kablowej nN, na terenie działki ewid. nr: 1063/1, 1022, 1039/1, 1038, 1036/3, 1069, 1064/1, 1055/1, 1048, 1056, 1065, 1045, 1046, 1047, 1057, 1050, 1062/1, 1049, 1061/1, 1066/1, 919 obr. Piwoda, gm. Wiązownica”

 

 

 

                W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, wnoszonego za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

               Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23), uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBożena Golba - Pracownik UGW2017-03-29
Publikujący -

                                                                                               Wiązownica, dnia 27.03.2017r.

BG.6733.1.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 04 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 778) zawiadamia się, że w dniu 27.03.2017r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.:Budowa linii kablowej 15kV, na terenie działki ewid. nr: 113/41, 45, 145/22, 150, 149/2, obr. Radawa, gm. Wiązownica”.

 

 

                W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, wnoszonego za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

               Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23), uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBożena Golba - Pracownik UGW2017-03-29
Publikujący -

Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

W ramach ogłoszonego naboru Zarządzeniem Nr  15/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.
o dofinansowanie złożono osiem wniosków, po jednym do danego zadania. Po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych
i Rodziny , decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano dotację:

1. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Wiązownica – Klub Sportowy Wiązownica - 173 000 zł,

2. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Szówsko – Klub Sportowy Szówsko - 48 000 zł,

3. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Zapałów – Ludowy Klub Sportowy ,,ORKAN ‘’ZAPAŁÓW - 21 000 zł,

4. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Piwoda – Klub Sportowy
,, SANTOS ‘’PIWODA -70 000 zł,

5. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Mołodycz – Ludowy Klub Sportowy Mołodycz - 20 000 zł,

6. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Cetula – Ludowy Klub Sportowy ,,DĄB ” - 19 000 zł,

7. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Manasterz- Ludowy Klub Sportowy w Manasterzu - 42 000 zł,

8. Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego – Uczniowski Klub Sportowych ORLIK Wiązownica – 3 000 zł.

                                                                                                                  

 

                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                    Marian jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-03-08
Publikujący -

LŚ.6344.01.2017.MB                                                                       Wiązownica, dnia 06.03.2017 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 34 a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

 

Wójt Gminy Wiązownica

podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Wiązownica w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wiązownica na rok 2017.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wiązownica, Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica lub drogą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@wiazownica.com w terminie do dnia 28 marca 2017 r. Przekazane opinie i uwagi mogą dotyczyć tylko zakresu przedłożonego do konsultacji dokumentu. Wójt Gminy Wiązownica rozpatrzy uwagi oraz propozycje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie i projekt uchwały zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Gminy Wiązownica oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy oraz w miejscu planowanego kąpieliska.

 

                                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                                Marian jerzy Ryznar

 

 

Załączniki:

Projekt Uchwały Plik doc 32.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2017-03-07
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica poszukuje osoby do pracy na stanowisku: konserwator, operator (równiarka, koparka).

 

więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłArtur Żołyniak - Dyrektor ZGK2017-03-03
Publikujący -

Uchwała Nr XXX/209/2017
Rady Gminy Wiązownica

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2016.446 z późn.zm.) oraz art.206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U.2017.60) Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-03-02
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 18 sierpnia 2019r. 20:55:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.