URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 7 
Wyniki I etapu konkursu na stanowiska Lokalnych Animator Sportu 2019 w kompleksach boisk na terenie gminy Wiązownica w miejscowościach : Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowiska wpłynęło 4 oferty spełniające wymagania formalne, po jednej do danego kompleksu sportowego:

1.  Krystian Kardynał – kompleks sportowy w Wiązownicy
2.  Socha Sebastian   – kompleks sportowy w Piwoda
3.  Olga Sokolenko   – kompleks sportowy w Radawie
4.  Winiarski Jakub   – kompleks sportowy w Zapałowie


Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 16.01.2019 r. o godz. 9 00 w sali narad Urzędu Gminy w Wiązownicy


Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-01-15
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-01-15 11:38
                                 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK
 
 
Lp.
 
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia (usługa, dostawa, robota budowlana) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia
netto w PLN
Przewidywany termin wszczęcia postępowania                  w 2019 roku
 
 
1
 
 
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 
dostawa
 
 
 
przetarg nieograniczony
 
 
 
 
146 000,00
 
 
luty/marzec
 
 
 
 
2
 
 
Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej
 
dostawa
 
przetarg nieograniczony
 
180 000,00
 
sierpień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2019-01-14
Publikujący Józef Osowski - Józef Osowski 2019-01-14 11:37
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
GMINY WIĄZOWNICA w roku 2019
 
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (robota budowlana, dostawa, usługa) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia brutto w PLN Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym/miesięcznym Uwagi
1  
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Manasterzu
 
Robota budowlana Przetarg nieograniczony 100 000 I kwartał (marzec)  
2 Przebudowa dróg gminnych Robota budowlana Przetarg nieograniczony 555 000 I kwartał (luty)  
3 Budowa ścieżki rowerowej Wiązownica - Piwoda Robota budowlana Przetarg nieograniczony 80 000 I kwartał (marzec)  
4 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Radawie z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu dla osób starszych. Robota budowlana Przetarg nieograniczony 200 000 I kwartał  (marzec)  
5 Budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynk.  w m. Radawa Robota budowlana Przetarg nieograniczony 1 000 000 I kwartał (marzec)  
6 Nadbudowa i przebudowa budynku SUW w Piwodzie Robota budowlana Przetarg nieograniczony 510 000 II kwartał (maj)  
7 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiązownica Robota budowlana Przetarg nieograniczony 465 000 I kwartał (marzec)  
8 Przebudowa kanalizacji podciśnieniowej na grawitacyjną w miejscowości Szówsko Robota budowlana Przetarg nieograniczony 100 000 III kwartał ( sierpień)  
9 Wykonawstwo prac z zakresu hodowli lasy z dostawą sadzonek, ochrony i użytkowania lasów komunalnych gminy Usługa Przetarg nieograniczony 380 000 I kwartał (styczeń)  
10 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i  nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Usługa Przetarg nieograniczony 1 000 000 IV (grudzień)  
11 Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wiązownica Robota budowlana Przetarg nieograniczony 220 000 II kwartał (czerwiec)  
12 Budowa wolnostojących altan (wiat) rekreacyjnych w miejscowościach na terenie gminy Wiązownica Robota budowlana Przetarg nieograniczony 280 000 II kwartał (czerwiec)  
13 Budowa szatni sportowej przy budynku remizy OSP w Cetuli Robota budowlana Przetarg nieograniczony 100 000 II kwartał (maj)  
14 Adaptacja pomieszczeń I piętra w budynku byłej szkoły podstawowej w Radawie Robota budowlana Przetarg nieograniczony 110 000 III kwartał (lipiec)  
15 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla gminy Wiązownica Usługa Przetarg nieograniczony 120 000 I kwartał (styczeń)  
16 Dostawa energii elektrycznej Usługa Przetarg nieograniczony 900 000 IV kwartał (listopada)  
17 Dostawa gazu ziemnego Usługa Przetarg nieograniczony 750 000 IV kwartał (listopada)  
18 Konserwacja, utrzymanie i obsługi urządzeń oświetleniowych dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie Gminy Wiązownica   Usługa Przetarg nieograniczony 150 000 IV kwartał (listopada)  
19 Zakup samochodów pożarniczych dla OSP Dostawa Przetarg nieograniczony 200 000 III kwartał (lipiec)  
20 Budowa i rozbudowa miejsc postojowych w miejscowości Zapałów i Ryszkowa Wola Robota budowlana Przetarg nieograniczony 100 000 III kwartał (sierpień)  
21 Zagospodarowanie Centrum wsi Nielepkowice wraz z rozbudową oświetlenia i  budową placu zabaw w Manasterzu Robota budowlana Przetarg nieograniczony 110 000 III kwartał (sierpień)  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               Zatwierdził:
 
                                                                                                                                      Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                         Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2019-01-10
Publikujący Józef Osowski - Józef Osowski 2019-01-10 08:01
Modyfikacja Józef Osowski - Józef Osowski 2019-01-10 08:02
Zarządzenie Nr 2/2019
Wójta Gminy Wiązownica  z dnia 09 styczeń 2019
 
 
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Lokalnych Animatorów sportu  dla kompleksów boisk na terenie Gminy Wiązownica
w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-01-09
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-01-09 09:08
Modyfikacja Anna Florek - Referent 2019-01-11 11:09
KR.2110.2.2019.A.K.                                                                       Wiązownica, 07.01.2019 r.  
 

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA NABÓR
  
na stanowisko – referenta do spraw świadczeń rodzinnych, i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-01-07
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-07 13:54
KR .2110.1.2019.K. A.                                                                      Wiązownica, 03.01.2019 r.  
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
ogłasza nabór
 
 
 
na stanowisko – referenta ds. oświaty i sportu  w Urzędzie Gminy Wiązownica - w pełnym wymiarze czasu pracy
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-01-03
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-03 12:33
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-09 07:55
WYKAZ
decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły z dniem 01.01.2018 r. zgodnie z art. 546 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 t.j.)
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2018-12-31
Publikujący Justyna Wańcio - Inspektor 2018-12-31 08:37
Modyfikacja Justyna Wańcio - Inspektor 2019-01-10 08:39
Urząd Gminy Wiązownica                                                                    28.12.2018 r.
37-522 Wiązownica 
ul. Warszawska 15                                                                                                    
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
 
referenta ds. promocji i reklamy
w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-12-28
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-12-31 11:39
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAneta Dziduch - Skarbnik Gminy Wiązownica2018-12-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-27 14:39
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2018-12-19
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-12-19 11:55
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-12-19 11:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-12-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-14 09:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-17 09:36
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                              Wiązownica, 14.12.2018 r.
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
                                                                                                                       
 
LISTA   KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH
 WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
 
Na stanowisko referenta ds. promocji i reklamy gminy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-12-14
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-12-14 14:24
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAneta Dziduch - Skarbnik Gminy Wiązownica2018-12-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-06 21:31
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-06 21:39
KR.2110. 4 .2018.A.K.                                                                                                          Wiązownica, 30.11.2018 r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
 
na stanowisko – referenta ds. promocji i reklamy gminy
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-30
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-30 12:39
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-30 12:40
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-11-29 08:35
Wyniki naboru
Wiązownica, dn. 26.11.2018 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
 
 
 
 
 
Informacja o wynikach naboru 
na stanowisko Pracownika Socjalnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy
 
 
 
 
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy informuje, że na w/w stanowisku zostanie zatrudniona:
 
Lp. Imię i Nazwisko Miejscowość
1. Sylwia Łuc Szówsko
 
     Komisja po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej stwierdziła, że p. Sylwia Łuc posiada niezbędne predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.  
 
 
Kierownik
GOPS w Wiązownicy
Marta Kruk - Kędzior
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
WytworzyłMarta Kruk-Kędzior - Kierownik GOPS2018-11-26
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-11-26 10:24
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
 
 
 
 
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Pracownik socjalny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy
 
 
 
 
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy informuje, że w wyniku wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatura spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp. Imię i Nazwisko Miejscowość
1. Sylwia Łuc Szówsko
 
     Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 23.11.2018 r. od godz. 1000
w Sali Narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.
 
 
Kierownik
GOPS w Wiązownicy
Marta Kruk - Kędzior
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
WytworzyłMarta Kruk-Kędzior - Kierownik GOPS2018-11-21
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-11-21 13:05
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAneta Dziduch - Skarbnik Gminy Wiązownica2018-11-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-11-16 09:48
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-11-16 09:48
 
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                       Wiązownica, 15.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 NA STANOWISKO
  do spraw inwestycji
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
 
Imię i nazwisko:                                                    miejsce zamieszkania:
 
P. Agnieszka Bełz                                                         Jarosław
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
 
 
                                                                                                              Podpisał:
                                                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                               Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-15
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:03
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                     Wiązownica, 15.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 NA STANOWISKO
  Sekretarza Gminy Wiązownica
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
 
Imię i nazwisko:                                                    miejsce zamieszkania:
 
P. Małgorzata Karakuła                                                Piwoda
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
 
 
                                                                                                              Podpisał:
                                                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                               Marian Jerzy Ryznar
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-15
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:01
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                    Wiązownica, 14.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH

WYMAGANIA FOLMALNE

 

na stanowisko Sekretarza Gminy Wiązownica

 


Wójt Gminy  Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania formalne.

 

Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowała się

 

 

Lp.     Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania

 

1.            Małgorzata Karakuła                                            Piwoda

 

 

 Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu: 15.11.2018 r. o godz. 10 00 w Sali Narad Urzędu Gminy  w Wiązownicy.

                                                                         

 

                                                                                                       Podpisał:

                                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-14
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-14 13:29
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:08
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                        Wiązownica, 14.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15


 
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIAFOLMALNE
 
na stanowisko do spraw inwestycji
 
 
Wójt Gminy  Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania formalne.
 
Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowała się
 
 
Lp.     Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania
 
1.       Agnieszka Bełz                                                  Jarosław
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu: 15.11.2018 r. o godz. 11 00 w Sali Narad Urzędu Gminy  w Wiązownicy.
 
                                                                         

                                                                                                           Podpisał:
                                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-14
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-14 12:19
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:06
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranych rad gmin
z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Przemyślu

Załączniki:

Postanowienie - I sesje Plik pdf 158.04 KB
Wiązownica Plik pdf 147.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-13
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-13 12:34
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-13 12:37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy

ogłasza nabór na stanowisko

pracownika socjalnego

Załączniki:

Załącznik Plik txt 74.88 KB
więcej
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
WytworzyłMarta Kruk-Kędzior - Kierownik GOPS2018-11-06
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-11-06 12:21
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-11-06 12:21
KR.2110.2.2018.A.K.                                                                       Wiązownica, 25.10.2018 r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
 
 na stanowisko – Sekretarza Gminy Wiązownica

 
I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica 208
 
II. Określenie stanowiska: Sekretarz Gminy Wiązownica.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-10-25
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-10-25 11:32
KR.2110.1.2018.A.K.                                                                                                                                 Wiązownica, 24.10.2018 r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
 
 na stanowisko – ds. inwestycji
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-10-24
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-10-24 14:13
O g ł o s z e n i e
o wynikach naboru
 
Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznychw zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej pn. ,,Puchar Wójta Gminy Wiązownica’’ ( w formie zawodów sportowych ) w miejscowości Szówsko. W ramach ogłoszonego naboru wniosków Zarządzeniem Nr  65/2018 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 09 lipca 2018 r. o dofinansowanie złożono jeden wniosek. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny, decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano  Klubowi Sportowemu Szówsko dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł.
 
 
Wiązownica, 19.07.2018 r.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2018-07-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-07-19 15:18
Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018r.
 
W ramach ogłoszonego naboru Zarządzeniem  Nr 41/2018 z dnia 7 maja 2018r. o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Wiązownica na „propagowanie zdrowego stylu życia  i pielęgnację tradycji regionalnych” złożono dwanaście wniosków. Po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 42/2018 z dnia 7 maja 2018r., decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano dotację:
 
 
Koło Gospodyń Wiejskich Nielepkowice  - 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Aktywne Emerytki  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Aktywni Ryszkowa Wola - 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Cetulanki – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Radawiacy -  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Mołodyczu –  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Manasterz – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywna Piwoda – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Surmaczówce –  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Szulanki – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Zapałowie – 2 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica – 2 000,00                                                                                    Podpisał:
                                                                        Wójt Gminy Wiązownica
                                                                           Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2018-05-25
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-05-25 14:08
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                       10.05.2018 r.
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska  15                                                                                                   
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
 
referenta ds. księgowości  i windykacji należności cywilnoprawnych
w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
 
 
Imię i nazwisko                                                    miejsce zamieszkania:
 
Małgorzata Ożga                                                         Zapałów
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-05-11
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-05-11 11:23
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 16 lipca 2019r. 15:08:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.