URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 7 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAneta Dziduch - Skarbnik Gminy Wiązownica2018-12-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-27 14:39
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2018-12-19
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-12-19 11:55
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-12-19 11:55
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                              Wiązownica, 14.12.2018 r.
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
                                                                                                                       
 
LISTA   KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH
 WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
 
Na stanowisko referenta ds. promocji i reklamy gminy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-12-14
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-12-14 14:24
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-12-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-14 09:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-17 09:36
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAneta Dziduch - Skarbnik Gminy Wiązownica2018-12-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-06 21:31
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-06 21:39
KR.2110. 4 .2018.A.K.                                                                                                          Wiązownica, 30.11.2018 r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
 
na stanowisko – referenta ds. promocji i reklamy gminy
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-30
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-30 12:39
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-30 12:40
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-11-29 08:35
Wyniki naboru
Wiązownica, dn. 26.11.2018 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
 
 
 
 
 
Informacja o wynikach naboru 
na stanowisko Pracownika Socjalnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy
 
 
 
 
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy informuje, że na w/w stanowisku zostanie zatrudniona:
 
Lp. Imię i Nazwisko Miejscowość
1. Sylwia Łuc Szówsko
 
     Komisja po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej stwierdziła, że p. Sylwia Łuc posiada niezbędne predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.  
 
 
Kierownik
GOPS w Wiązownicy
Marta Kruk - Kędzior
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
WytworzyłMarta Kruk-Kędzior - Kierownik GOPS2018-11-26
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-11-26 10:24
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
 
 
 
 
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Pracownik socjalny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy
 
 
 
 
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy informuje, że w wyniku wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatura spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp. Imię i Nazwisko Miejscowość
1. Sylwia Łuc Szówsko
 
     Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 23.11.2018 r. od godz. 1000
w Sali Narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.
 
 
Kierownik
GOPS w Wiązownicy
Marta Kruk - Kędzior
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
WytworzyłMarta Kruk-Kędzior - Kierownik GOPS2018-11-21
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-11-21 13:05
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAneta Dziduch - Skarbnik Gminy Wiązownica2018-11-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-11-16 09:48
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-11-16 09:48
 
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                       Wiązownica, 15.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 NA STANOWISKO
  do spraw inwestycji
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
 
Imię i nazwisko:                                                    miejsce zamieszkania:
 
P. Agnieszka Bełz                                                         Jarosław
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
 
 
                                                                                                              Podpisał:
                                                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                               Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-15
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:03
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                     Wiązownica, 15.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 NA STANOWISKO
  Sekretarza Gminy Wiązownica
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
 
Imię i nazwisko:                                                    miejsce zamieszkania:
 
P. Małgorzata Karakuła                                                Piwoda
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
 
 
                                                                                                              Podpisał:
                                                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                               Marian Jerzy Ryznar
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-15
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:01
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                    Wiązownica, 14.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH

WYMAGANIA FOLMALNE

 

na stanowisko Sekretarza Gminy Wiązownica

 


Wójt Gminy  Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania formalne.

 

Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowała się

 

 

Lp.     Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania

 

1.            Małgorzata Karakuła                                            Piwoda

 

 

 Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu: 15.11.2018 r. o godz. 10 00 w Sali Narad Urzędu Gminy  w Wiązownicy.

                                                                         

 

                                                                                                       Podpisał:

                                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-14
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-14 13:29
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:08
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                                        Wiązownica, 14.11.2018 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15


 
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIAFOLMALNE
 
na stanowisko do spraw inwestycji
 
 
Wójt Gminy  Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania formalne.
 
Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowała się
 
 
Lp.     Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania
 
1.       Agnieszka Bełz                                                  Jarosław
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu: 15.11.2018 r. o godz. 11 00 w Sali Narad Urzędu Gminy  w Wiązownicy.
 
                                                                         

                                                                                                           Podpisał:
                                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-14
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-14 12:19
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-15 12:06
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranych rad gmin
z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Przemyślu

Załączniki:

Postanowienie - I sesje Plik pdf 158.04 KB
Wiązownica Plik pdf 147.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-11-13
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-13 12:34
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-13 12:37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy

ogłasza nabór na stanowisko

pracownika socjalnego

Załączniki:

Załącznik Plik txt 74.88 KB
więcej
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
WytworzyłMarta Kruk-Kędzior - Kierownik GOPS2018-11-06
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-11-06 12:21
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-11-06 12:21
KR.2110.2.2018.A.K.                                                                       Wiązownica, 25.10.2018 r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
 
 na stanowisko – Sekretarza Gminy Wiązownica

 
I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica 208
 
II. Określenie stanowiska: Sekretarz Gminy Wiązownica.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-10-25
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-10-25 11:32
KR.2110.1.2018.A.K.                                                                                                                                 Wiązownica, 24.10.2018 r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
 
 na stanowisko – ds. inwestycji
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-10-24
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-10-24 14:13
O g ł o s z e n i e
o wynikach naboru
 
Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznychw zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej pn. ,,Puchar Wójta Gminy Wiązownica’’ ( w formie zawodów sportowych ) w miejscowości Szówsko. W ramach ogłoszonego naboru wniosków Zarządzeniem Nr  65/2018 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 09 lipca 2018 r. o dofinansowanie złożono jeden wniosek. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny, decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano  Klubowi Sportowemu Szówsko dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł.
 
 
Wiązownica, 19.07.2018 r.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2018-07-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-07-19 15:18
Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018r.
 
W ramach ogłoszonego naboru Zarządzeniem  Nr 41/2018 z dnia 7 maja 2018r. o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Wiązownica na „propagowanie zdrowego stylu życia  i pielęgnację tradycji regionalnych” złożono dwanaście wniosków. Po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 42/2018 z dnia 7 maja 2018r., decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano dotację:
 
 
Koło Gospodyń Wiejskich Nielepkowice  - 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Aktywne Emerytki  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Aktywni Ryszkowa Wola - 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Cetulanki – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Radawiacy -  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Mołodyczu –  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Manasterz – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywna Piwoda – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Surmaczówce –  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Szulanki – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Zapałowie – 2 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica – 2 000,00                                                                                    Podpisał:
                                                                        Wójt Gminy Wiązownica
                                                                           Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2018-05-25
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-05-25 14:08
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                       10.05.2018 r.
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska  15                                                                                                   
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
 
referenta ds. księgowości  i windykacji należności cywilnoprawnych
w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
 
 
Imię i nazwisko                                                    miejsce zamieszkania:
 
Małgorzata Ożga                                                         Zapałów
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-05-11
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-05-11 11:23
Urząd Gminy Wiązownica                                                                            Wiązownica, 08.05.2018 r.
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
                                                                                                                       
 
LISTA   KANDYDATÓW  SPEŁNIAJACYCH
 WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
 
Na stanowisko referenta ds. księgowości i windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Wiązownica.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-05-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-05-09 13:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-05-09 13:31
Zarządzenie Nr  41/2018
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 7 maja 2018 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych.
 


 

Załączniki:

Zarządzenie Nr 41/2018 Plik pdf 1.13 MB
UMOWA Plik doc 17.75 KB
Rozliczenie Plik pdf 528.32 KB
Wniosek o dofinansowanie zadania Plik pdf 1.27 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2018-05-07
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-05-07 13:15
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-05-07 13:23
Uchwała 11/11/2018
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
Skłądu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie


w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Wiązownica z wykonania budżetu za 2017 rok.
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2018-05-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-05-07 08:22
OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE
 
 Radnego Gminy Wiązownica za 2017 rok.


 
 

Załączniki:

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Plik doc 20.93 KB
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Plik pdf 320.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-04-20
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-04-20 14:26
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-04-20 14:27
KR .2110.1.2018.K. A.                                                                      Wiązownica, 16.04.2018r.  
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
ogłasza nabór
 
 
 
na stanowisko – referenta ds. księgowości i windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Wiązownica - w pełnym wymiarze czasu pracy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-04-16
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-04-16 10:26
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-04-16 10:26
        Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Wyniki naboru: 
/fck_pliki/20180309141240746.pdf
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz Kubiszyn - Pracownik UGW2018-03-09
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-03-09 14:24
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 18 lutego 2019r. 04:08:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.