URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Radawa

ZMIANY:
2019-06-14 09:40:01: Dodano wynik do przetargu

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA

OGŁASZA

NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawa

 

Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XIX/142/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1.  Dla nieruchomości oznaczonych jako działki nr  624/9 położonej w miejscowości Radawa   Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 61318

2.  Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr  624/9-  0,02 ha.

3.  Opis nieruchomości – działki wymieniona wyżej  położona w kompleksie działek służących celom rekreacyjnym , z dostępem do mediów. Komunikacja dobra, dostęp do drogi  gminnej. Położenie działki  atrakcyjne, walory rekreacyjne dobre, teren płaski , kształt nieforemny, granice zatarte. Działka zabudowana domkiem letniskowym o konstrukcji drewnianej, stan techniczny – do remontu, o pow. zabudowy 36 m².

4. Cena wywoławcza nieruchomości  działki nr 624/9   -   35 200,00 zł.

 Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.                                                    

Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 w zw. z art.29a ust.8 ustawy o podatku od towarów i usług.                                                      

5. Przeznaczenie  nieruchomości zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązownica -   Strefa obszarów istniejącego zagospodarowania rekreacyjnego predysponowane do rozwoju funkcji wypoczynkowej .

6. Nieruchomości  stanowiące    przedmiot przetargu  nie    obciążona prawami osób trzecich             i   nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy  w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym                      w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  10 czerwca 2019r. 

W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .

Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi       w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości      w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne   z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny            i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.

8. Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca 2019r. (piątek)  o godz. 11°°  w budynku Urzędu Gminy                    w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .

 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,    w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .

Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 

ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.

 

Ogłoszenie zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Radawa
  2. Strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej UG w Wiązownicy.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

 

Data wpłaty wadium:
2019-06-10 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłKowal Iwona 2019-05-10 09:19:00
PublikującyIwona Kowal 2019-05-10 09:19:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2019-06-14 09:40:01

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 14 października 2019r. 12:45:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.