URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Cetula i Mołodycz

ZMIANY:
2019-06-19 08:11:23: Dodano wynik do przetargu

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA

OGŁASZA

NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  Cetula i Mołodycz

 

Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r poz.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LI/371/2018 z dnia 30 maja 2018r. oraz Uchwały Nr XXI/167/2012 z dnia 23 lipca 2012.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

I.  Dla nieruchomości oznaczonych jako działki  nr 237/1 położonych w miejscowości Cetula Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  102416/8.

1.  Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr 237/1 – 0,25 ha.

2.  Opis nieruchomości – działki wymienione wyżej  zaszeregowane  są w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązownica do obszarów osadniczych. Działka  nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy. Brak MPZP. Położona jest wśród działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

3. Cena wywoławcza brutto nieruchomości : działki nr 237/1 – 24 450,00 zł.

Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej . Sprzedaż zwolniona z  podatku VAT.

II.  Dla nieruchomości oznaczonych jako działki  nr 842, nr 843 położonych w miejscowości Mołodycz  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  71332/8.

1.  Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr 842 – 0,19 ha, nr 843 – 0,20ha.

2.  Opis nieruchomości – działki wymienione wyżej  zaszeregowane  są w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązownica do obszarów osadniczych. Działki  nie są objęte decyzjami o warunkach zabudowy. Brak MPZP. Położona jest wśród działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi, z dostępem do drogi powiatowej.

3. Cena wywoławcza brutto nieruchomości : działki nr 842 – 39 800,00 zł., nr 843 – 40 000,00zł.

Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej . Sprzedaż zwolniona z  podatku VAT.

III. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie    obciążone prawami osób trzecich  i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.

Warunki przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przelewem lub gotówką wadium    w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica  w terminie   do dnia  10 czerwca 2019 r.( w tytule wskazać numer działki, której wpłaty dotyczy). 

W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto.

2. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie przystąpienia przez nabywcę nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy.

Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne    z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.

3. Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca 2019r. o godz.12°°  w budynku Urzędu Gminy   w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.

Osoba ustalona jako nabywca działki zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne ponosi nabywca.

 4. Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .

Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 

ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.

Ogłoszenie zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica, sołectwa Cetula i Mołodycz.
  2. Strona internetowa , Biuletyn Informacji Publicznej UG Wiązownica.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Data wpłaty wadium:
2019-06-10 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłKowal Iwona 2019-05-10 09:13:00
PublikującyIwona Kowal 2019-05-10 09:14:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2019-06-19 08:11:23

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 14 października 2019r. 13:32:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.