ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rekreacyjnej położonej w miejscowości Szówsko
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-10-16 11:07:07: Dodano wynik do przetargu

Czas trwania zamówienia:

Rodzaj procedury:
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości rekreacyjnej położonej w miejscowości  SZÓWSKO
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica  Nr LII/382/2018 z dnia 28 czerwca 2018r.
Przetarg jest ograniczony do podmiotów spełniających warunki ustawy  z dnia 11 kwietnia 2003r.  o kształtowaniu ustroju rolnego z uwagi na powierzchnię nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, przekraczającej 0,30ha.
  1. Dane dotyczące nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości Jednostka ewid. Wiązownica
  Obręb ewid. SZÓWSKO
Nr księgi wieczystej 45166, 45164
 
Nr działek i powierzchnia
Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  8,8170 ha.
 
  130 - 2.5745 Wsr-PsIV
Lz-ŁVI
2.4292
0.1453
-
  144 - 0.1186 ŁIV 0.1186
 
116 - 0.3714 PsIV
Wsr-PsIV
Lz-ŁVI
Ws
0.0133
0.0783
0.2058
0.0740
-
122 - 1.1567 PsIV
Wsr-PsIV
Lz-ŁVI
dr
Ws
0.0355
0.5824
0.2997
0.0213
0.2178
-
124 - 0.5315 Wsr-PsIV
Lz-ŁVI
Ws
0.3158
0.0968
0.1189
-
125 - 0.5014 Wsr-PsIV
Lz-ŁVI
Ws
0.3554
0.0312
0.1148
-
127 - 1.2198 Wsr-PsIV
Lz-ŁVI
Ws
0.9934
0.0486
0.1778
-
145/2 - 0.9982 RIVa
Wsr-PsIV
Lz-PsIV
dr
0.1075
0.5307
0.3207
0.0393
-
146 - 0.2785 RIVa
Wsr-PsIV
Lz-PsIV
dr
0.0948
0.1117
0.0592
0.0128
-
154 - 1.0664 Wsr-PsIV
Lz-ŁVI
dr
0.8386
0.1081
0.1197
 
 
 
       
                         
 
Opis nieruchomości  
Nieruchomości położone w obrębie Szówsko ( taw. Babionka),
niezabudowane położone w obszarach istniejącego zagospodarowania rekreacyjnego predysponowane do rozwoju funkcji wypoczynkowej. Działki znajdują się w kompleksie terenów tzw. „Babionka”.  Tworzą je zbiorniki wodne , o nieregularnych kształtach , zadrzewionych brzegach, z dostępem do drogi gruntowej. Brak uzbrojenia w media. „ Babionka” posiada walory rekreacyjne takie jak przyroda, piękny krajobraz dzikich stawów , z możliwością zarybienia i prowadzenia hodowli ryb . Dużym atutem tego kompleksu jest cisza  i naturalne środowisko, w otoczeniu brak uciążliwych zakładów produkcyjnych. Działki graniczą bezpośrednio z nieruchomościami wodnymi, użytkowanymi jako stawy rybne.
Działki nr, nr 116, 122, 124, 125, 127, 130 wchodzą w skład zbiornika wodnego, obejmującego działki należące do Okręgu PZW w Przemyślu.
Działka nr 154 stanowi oddzielny zbiornik wodny.
Działki nr, nr 145/2 i 146 zajmują częściowo trzy odrębne zbiorniki wodne, gdzie wody stojące zajmują powierzchnię około 0,66 ha.
Teren położony blisko miasta Jarosławia. Dobry dojazd z autostrady A4, dróg powiatowych od ul. Misztale i od ul. Dojazdowej.
Przeznaczenie terenu wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązownica – obszary istniejącego zagospodarowania rekreacyjnego predysponowane do rozwoju funkcji wypoczynkowej. Na dany teren nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustalenie inwestycji celu publicznego. Brak MPZP.
 
 
 
Cena wywoławcza (brutto) nieruchomości
 
956 900,00 zł
 
Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, którego wartość wynosi minimum 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona  z podatku VAT.
 

Data wpłaty wadium:
2018-10-10 15:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłKowal Iwona 2018-08-09 09:33:00
PublikującyIwona Kowal 2018-08-09 09:33:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2018-10-16 11:07:07

Rejestr zmian