URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2019-01-18 14:54:55: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości, na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Urzędzie Gminy Wiązownica, oraz złożoną ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2.   Wykonawca będzie sporządzał operaty w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia
      2019 roku .
3.   Wykonanie operatów zlecane będzie sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.
4.   Dokumentacja wyceny nieruchomości winna zawierać:
 1. operat szacunkowy zgodny z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.)
 2. obraz (zdjęcia) fotograficzny;
 3. protokół oględzin nieruchomości podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego;
 4. zaznaczenie na planie  nieruchomości szacowanej;
 5. wycinek mapy ewidencyjnej/zasadniczej (w uzasadnionych przypadkach wypis z rejestru gruntów).
5. Strony uzgadniają, że operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub inne istotne zmiany czynników wpływających na proces szacowania nieruchomości – określenia wartości nieruchomości.
6. Operat może być wykorzystywany po upływie okresu czasu, o którym mowa w ust. 6 poprzez potwierdzenie przez Wykonawcę jego aktualności, które może być zlecone w terminie do 12 miesięcy po upływie tego okresu.
7. W przypadku wadliwego wykonania  operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązany jest  pokryć koszty wykonanej opinii oraz przedłożyć nową, nie zawierającą błędów wycenę,                    w terminie do 7 dni od dnia wezwania, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 
    Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje:
 • Wycena działki rolnej
 • Wycena działki leśnej
 • Wycena działki budowlanej
 • Wycena działki rekreacyjnej
 • Wycena działki zabudowanej
 • Wycena  lokalu mieszkalnego
 • Wycena  lokalu użytkowego
 • Wycena domku letniskowego
 • Wycena służebności gruntowej.
 
8.    Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9.    Zamawiający  informuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie.
10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług ze względu na  zmniejszone zapotrzebowanie.
11.  Dane zawarte w formularzu dostaw mają charakter szacunkowy i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń co do ilości
       faktycznie zamawianych przez Zamawiającego usług  w ciągu roku.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych  między poszczególnymi rodzajami opracowań w     
      przypadku uzasadnionych potrzeb, pod warunkiem, że przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia
      ustalonego w umowie.         

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w przypadku, gdy  z powodów
      ekonomicznych,    bieżących potrzeb lub innych  powodów, będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
13. W związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe
      względem Zamawiającego.
Data składania ofert:
2019-01-17 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-01-09 09:41:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-01-18 14:54:55
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 115.50 KbPlik doc
2. Zapytanie ofertowe 115.50 KbPlik doc
3. Formularz oferty 17.79 KbPlik doc
4. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 22.51 KbPlik doc
5. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 20.76 KbPlik doc
6. Oświadczenie RODO 13.58 KbPlik doc
7. Wykaz osób 14.10 KbPlik doc
8. Zakres usług/kosztorys 20.69 KbPlik doc
9. Informacja z otwarcia ofert 14.20 KbPlik doc

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 18 stycznia 2019r. 17:54:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.