URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterz, Szówsko, Wiązownica, Mołodycz oraz oświetlenia zewnętrznego obiektów sportowych (boisk sportowych) w miejscowości Mołodycz i Piwoda. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 odrębne części. 2.2 CZĘŚĆ NR 1 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MANASTERZ 1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej - dz. nr ewid. 424, 328, 329/4, 478, 449 . Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej Sieniawa Jarosław, które przebiega po działkach nr ewid. 424, 328, 329/4, 478, 449 na dł. 2 460 m. ( długość linii kablowej 2 749 m.) . 1) projektowane obwody oświetleniowe wykonać należy kablem ziemnym YAKY 4x35mm2 w wykopie o gł. ok. 100 cm. po trasie dz. nr 424, 328, 329/4, 478, 449 zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano 2 rodzaje słupów i opraw oświetleniowych tj. słupy stalowe ocynkowane cylindryczne typu S-90C montowane na fundamencie F150/200 z oprawami typu SGS 102/150 na wysięgniku 1-ramiennym ST W1 1,5/60 z lampami o mocy 150W oraz słupy aluminiowe po obu stronach drogi o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego kolor czarny typu SM-3W o wys. 6 m. montowane na fundamencie typu B-40 z wysięgnikiem 2-ramiennym WTM-20/2 o jednakowej obustronnej wysokości montowania opraw, z oprawami typu OW MH 70W z kloszem w formie szyszki w kolorze białym o śr. fi 400. Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 75 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów na nieruchomości, 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. Na każdym słupie dekoracyjnym należy zamontować gniazdo hermetyczne IP 65 dla podłączenia iluminacji świątecznej na wys. 4 m. 5) złącza, oprawy na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2. 6) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 7) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 1 m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla YAKY 4x35mm2 wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § wykopy pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 2. Budowa oświetlenia ulicznego do szkoły w Manasterzu - dz. nr 376, 377, 382, 388 Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi wojewódzkiej Sieniawa Jarosław w kierunku budynku szkoły podstawowej i świetlicy, po działkach nr ewid. 376, 377, 382, 388 na długości 334 m. (długość linii kablowej 370 m), 1) projektowane obwody oświetleniowe wykonać należy kablem ziemnym YAKY 4x25mm2 w wykopie o gł. ok. 80 cm. po trasie dz. nr 376, 377, 382, 388 zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy parkowych ocynkowane o wys. 4 m. typu S-40Cna fundamentach typu F 75/200 i oprawy parkowe typu OCP-70-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. Usytuowania poszczególnych masztów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 75 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów na nieruchomości, 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 5) złącza, oprawy na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2. 6) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 7) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla YAKY 4x25mm2 wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § wykopy pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza 2.3 Część Nr 2 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI SZÓWSKO (UL. ZAMOJSKA) Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego po obu stronach drogi wojewódzkiej Jarosław – Lubaczów, po działkach nr ewid. 3028, 3042/1, 3019/2 na dł. 1 136 m. ( długość linii kablowej 1 276 m.). 1) projektowane obwody oświetleniowe wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x35mm2 w wykopie o gł. ok. 100 cm. po trasie dz. nr 3028, 3042/1, 3019/2 zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano słupy aluminiowe po obu stronach drogi o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego kolor czarny typu SM-3W o wys. 6 m. montowane na fundamencie typu B-40 z wysięgnikiem 2-ramiennym WTM-20/2 o jednakowej obustronnej wysokości montowania opraw, z oprawami typu OW MH 70W z kloszem w formie szyszki w kolorze białym o śr. fi 400 Usytuowania poszczególnych masztów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 75 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów na nieruchomości, 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych i elementów dekoracyjnych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. Na każdym słupie dekoracyjnym należy zamontować gniazdo hermetyczne IP 65 dla podłączenia iluminacji świątecznej na wys. 4 m. 5) złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2. 6) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 7) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 1 m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla 4x35mm2 w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 2.4 Część Nr 3 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WIĄZOWNICA I MOŁODYCZ ORAZ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SPORTOWEGO W M. MOŁODYCZ I PIWODA 1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiązownica - ul. Za Dworem Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej po dz. nr ewid. 44, 59 Obręb Wiązownica i dz. nr ewid. 538, 539 Obręb Nielepkowice na długości 354 m. (długość linii kablowej 390 m.) 1) projektowaną linię kablową oświetlenia wykonać kablem YAKXs 4x25 mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie dz. nr 376, 377, 382, 388 zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy ocynkowane typu S-40C bez wysięgników montowane na fundamencie typu F 75 i oprawy parkowe typu OCP-160-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 75 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów na nieruchomości, 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 5) złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2. 6) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów 7) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla 4x25mm2 w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiązownica - ul. Dolna - boczna Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej po dz. nr ewid. 1555, 1558, 1840 Obręb Wiązownica na długości 296 m. (długość linii kablowej 331 m.) 1) projektowaną linię kablową oświetlenia wykonać kablem YAKXs 4x25 mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie dz. nr 1555, 1558, 1840 zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy ocynkowane typu S-40C bez wysięgników montowane na fundamencie typu F 75 i oprawy parkowe typu OCP-160-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 75 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów na nieruchomości, 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 5) złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2. 6) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów 7) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla 4x25mm2 w wykopie , § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiązownica - ul. Nowa Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej po dz. nr ewid. 422, 411, 400, 126, 127, 103, 91, 101/2, 162 obręb Wiązownica, na długości 2 094 m. (długość linii kablowej 2 314 m.) 1) projektowaną linię kablową oświetlenia wykonać kablem YAKXs 4x25 mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie dz. nr 422, 411, 400, 126, 127, 103, 91, 101/2, 162 zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy ocynkowane typu S-40C bez wysięgników montowane na fundamencie typu F 75 i oprawy parkowe typu OCP-160-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 75 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów na nieruchomości, 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 5) złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2. 6) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów 7) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla 4x25mm2 w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 4. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nielepkowice – dz. nr ewid. 385/2, 167 Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej po dz. nr ewid. 385/2, 167 obręb Nielepkowice, na długości 645 m. (długość linii kablowej 713 m.) 1) projektowaną linię kablową oświetlenia wykonać kablem YAKXs 4x25 mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie dz. nr 385/2, 167 zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy ocynkowane typu S-40C bez wysięgników montowane na fundamencie typu F 75 i oprawy parkowe typu OCP-160-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 75 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów na nieruchomości, 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 5) złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2 6) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów 7) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla 4x25mm2 w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 5. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mołodycz – dz. nr ewid. 510, 223/2 Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej po dz. nr ewid. 510 i 223/2 obręb Mołodycz, na długości 487 m. (długość linii kablowej 541 m.) 1) projektowaną linię kablową oświetlenia wykonać kablem YAKXs 4x25 mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie dz. nr 385/2, 167 zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy ocynkowane typu S-40C bez wysięgników montowane na fundamencie typu F 75 i oprawy parkowe typu OCP-160-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 75 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów na nieruchomości, 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 5) złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2. 6) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów 7) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla 4x25mm2 w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 6. Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska do piłki nożnej w miejscowości Piwoda. Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych oświetlenia zewnętrznego płyty boiska treningowego do piłki nożnej na działce nr ewid. 788/1 w miejscowości Piwoda. 1) projektowany obwód oświetlenia boiska i parkingu wykonać należy kablem ziemnym YAKY 4x16mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie ( dz. nr 788/1) zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) kable obwodów oświetlenia w miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu lub na przejściach pod drogami i wjazdami należy układać w rurach ochronnych Arot DVK 75, zgodnie z projektem budowlanym. 3) jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano słupy ocynkowane typu S100 bez wysięgników, posadowione na fundamentach typu F 160 i oprawy (projektory) o mocy 2x400W. 4) do oświetlenie parkingu przewidziano słupy S-40 , posadowionych na fundamencie typu F 75 z oprawami typu OCP i lampami energooszczędnymi o mocy 23W. Usytuowania poszczególnych rodzajów słupów i opraw oświetleniowych należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 5) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych i elementów dekoracyjnych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 6) złącza, oprawy na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2. 7) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 8) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla 4x25mm2 wykopie w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 7. Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska do piłki nożnej w miejscowości Mołodycz. Zakres obejmuje robót budowlanych oświetlenia zewnętrznego płyty boiska do piłki nożnej na działce nr ewid. 511 w miejscowości Mołodycz. 1) projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKY 4x16mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie ( dz. nr 511) zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) kable obwodów oświetlenia w miejscach skrzyżowań trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu lub na przejściach pod drogami i wjazdami należy układać w rurach ochronnych Arot DVK 75, zgodnie z projektem budowlanym. 3) jako punkty oświetlenia zewnętrznego przewidziano słupy ocynkowane typu S100 bez wysięgników, posadowione na fundamentach typu F 160 i oprawy (projektory) o mocy 2x400W. Usytuowania poszczególnych rodzajów słupów i opraw oświetleniowych należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych i elementów dekoracyjnych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 5) złącza, oprawy na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2. 6) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 7) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz.
Data składania ofert:
2018-08-03 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-03 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2018-07-19 12:30:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 138.93 KbPlik doc
2. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 21.25 KbPlik doc
3. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 23.04 KbPlik doc
4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 16.19 KbPlik doc
5. Wykaz osób 14.09 KbPlik doc
6. Wykaz wykonanych zamówień 13.79 KbPlik doc
7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór 19.17 KbPlik doc
8. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
9. Formularz oferty 20.62 KbPlik doc
10. Projekt umowy 196.50 KbPlik doc
11. Proj. bud. ośw. Manasterz dr. wojew. 7.17 MBPlik pdf
12. PZT dr. woj. 1 37.30 MBPlik pdf
13. PZT dr. woj. Manasterz 2 39.84 MBPlik pdf
14. Schemat zasilania i BIOZ 3.24 MBPlik pdf
15. Przedmiar robót Manasterz dr. wojew. 1.41 MBPlik pdf
16. ST Manasterz dr. woj. 71.50 KbPlik doc
17. Proj. bud. ośw. Manasterz dr. gminna 3.67 MBPlik pdf
18. PZT Manasterz dr. gminna 12.52 MBPlik pdf
19. Schemat zasilania i BIOZ 1.56 MBPlik pdf
20. Przedmiar robót Manasterz dr. gminna 232.30 KbPlik pdf
21. ST manasterz dr. gminna 66.00 KbPlik doc
22. Proj. bud. ośw. Szówsko 6.61 MBPlik pdf
23. PZT Szówsko 62.90 MBPlik pdf
24. Schemat zasilania i BIOZ 2.65 MBPlik pdf
25. Przedmiar robót Szówsko 71.01 KbPlik pdf
26. ST Szówsko 71.00 KbPlik doc
27. Proj. bud. ośw. Wiązownica 10.47 MBPlik pdf
28. BIOZ 1.33 MBPlik pdf
29. Przedmiar robót Wiązowica 1 419.23 KbPlik pdf
30. Przedmiar robót Wiązownica 2 450.82 KbPlik pdf
31. ST Wiązownica 5.04 MBPlik pdf
32. Proj. bud. ośw. Wiązownica ul. Nowa 7.67 MBPlik pdf
33. PZT Wiązownica 1 ul. Nowa 38.69 MBPlik pdf
34. PZT Wiązownica 2 ul. Nowa 16.60 MBPlik pdf
35. PZT Wiązownica 3 ul. Nowa 28.35 MBPlik pdf
36. BIOZ 1.31 MBPlik pdf
37. Mapa ewid. z trasą ośw. 1 24.33 MBPlik pdf
38. Mapa ewid. z trasą ośw. 2 35.63 MBPlik pdf
39. Przedmiar robót Wiązownica ul. Nowa 1 451.78 KbPlik pdf
40. Przedmiar robót Wiązownica ul. Nowa 2 447.14 KbPlik pdf
41. Przedmiar robór Wiązownica - Nielepkowice 429.25 KbPlik pdf
42. ST Wiązownica ul. Nowa 5.04 MBPlik pdf
43. Proj. bud. ośw. Mołodycz 29.29 MBPlik pdf
44. Przedmiar robót Mołodycz 449.97 KbPlik pdf
45. ST oświetlenia ulicznego Mołodycz 5.02 MBPlik pdf
46. Proj. bud. ośw. boiska sportowego Piwoda 4.97 MBPlik pdf
47. PZT boisko Piwoda 9.81 MBPlik pdf
48. BIOZ 6.23 MBPlik pdf
49. Przedmiar robót boisko Piwoda 522.76 KbPlik pdf
50. Proj. bud. oświetlenia boisko sportowego Mołodycz 4.63 MBPlik pdf
51. PZT Mołodycz 10.36 MBPlik pdf
52. BIOZ 6.17 MBPlik pdf
53. Przedmiar robót boisko Mołodycz 486.14 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-13 15:30:57: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
2018-06-29 11:46:52: Dodano plik Zmiana ogłoszenia UZP.docx
Więcej >>>
2018-06-29 11:45:55: Dodano plik Modyfikacja treści SIWZ ogłoszenia i umowy.docx
1. Przebudowa płyty boiska głównego o nawierzchni trawiastej naturalnej, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni z trawy z rolki na podbudowie, oraz wykonaniem instalacji drenażowej odwadniającej i instalacji nawadniającej ze zraszaczami. Istniejąca płyta boiska, które jest przedmiotem przebudowy, znajduje się na terenie stadionu sportowego w m. Wiązownica, na działce nr ewid. 82, przy ul. Sportowej. Na boisku znajdują się bramki do piłki nożnej, piłkochwyty, budki dla zawodników rezerwowych, tablica świetlna wyników oraz oświetlenie zewnętrzne. Na obiekcie znajduje się również szatnia sportowa i trybuny. Cały stadion sportowy jest ogrodzony. Z posiadanych dokumentów geodezyjnych wynika, że nawierzchnia płyty boiska posiada znaczne nierówności i spadki podłużne i poprzeczne. Płyta boiska nie posiada żadnej instalacji odwadniająco - nawadniającej. 2. Projektuje się przebudowę obecnej płyty boiska, polegającą na zmianie nawierzchni boiska z nawierzchni trawiastej na nawierzchnię z trawy naturalnej rolowanej z równoczesną wymianą gruntu, wykonaniem odpowiedniej podbudowy płyty boiska – warstwy wegetacyjnej, oraz instalacji nawadniającej płytę boiska za pomocą zraszaczy o odpowiednim promieniu zraszania, zasilanych energetycznie z istniejącego budynku szatni sportowej. 3. Przebudowa nawierzchni płyty boiska o parametrach technicznych wg. projektu bud.: Powierzchnia netto 7 875 m2 Powierzchnia netto 8 056 m2 Wymiary netto szer./dł. 75x105 m Wymiary brutto szer./dł. 76x106 m obejmuje następujące elementy: § roboty przygotowawcze i roboty ziemne, § nawierzchnia pyty boiska, § kanalizacja deszczowa, § instalacja nawadniająca, § zasilanie energetyczne instalacji nawadniającej, § zbiornik żelbetowy systemu nawadniającego, § pompownią z zasilaniem energetycznym i sterowaniem. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz.

 
Data składania ofert:
2018-07-13 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-13 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2018-06-28 14:00:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2018-07-13 15:30:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 114.81 KbPlik doc
2. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 21.36 KbPlik doc
3. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 23.19 KbPlik doc
4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 16.27 KbPlik doc
5. Wykaz osób 14.64 KbPlik doc
6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór 19.51 KbPlik doc
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 37.00 KbPlik doc
8. Projekt umowy 144.50 KbPlik doc
9. Formularz oferty 21.48 KbPlik doc
10. Opis techn. do projektu bud. przebudowy boiska sportowego 2.57 MBPlik pdf
11. Opis do projektu zagospodarowania terenu 2.50 MBPlik pdf
12. PZT - mapa 2.30 MBPlik pdf
13. Schemat płyty boiska 1.27 MBPlik pdf
14. Przekrój poprzeczny nawierzchni 377.24 KbPlik pdf
15. Przekroje poprzeczne 1.11 MBPlik pdf
16. Przekroje podłużne 1.37 MBPlik pdf
17. Instalacja nawadniająca 1.15 MBPlik pdf
18. Hydrant podziemny 688.62 KbPlik pdf
19. Studnia osadnikowa, zbiornik 773.89 KbPlik pdf
20. Stdnia pompowni - opis techniczny przyłacza wodoc. 2.79 MBPlik pdf
21. Włączenie przyłacza wody do sieci 707.91 KbPlik pdf
22. Przedmiar robót 1.12 MBPlik pdf
23. Modyfikacja treści siwz i projektu umowy 16.58 KbPlik doc
24. Zmiana ogłoszenia UZP 13.42 KbPlik doc
25. Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 14.81 KbPlik doc

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 21 lipca 2018r. 02:14:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.