URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2018-04-20 10:01:47: Dodano plik Przedmiar Część nr 2 - dodatkowy zakres.pdf
2018-04-20 09:59:30: Dodano plik Kolejna modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert.docx
Więcej >>>
2018-04-16 10:34:05: Dodano plik Uwaga uzupełnienie treści ogłoszenia i zmiana terminu składania ofert.pdf
2018-04-16 10:32:21: Dodano plik Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert.docx
2018-04-09 14:56:50: Dodano plik Przedmiar Część nr 5.pdf
2018-04-09 14:56:29: Dodano plik Przedmiar Część nr 4.pdf
2018-04-09 14:56:12: Dodano plik Przedmiar Część nr 3.pdf
2018-04-09 14:55:53: Dodano plik Przedmiar Część nr 2.pdf
2018-04-09 14:55:32: Dodano plik Przedmiar Część nr 1.pdf
2018-04-09 14:55:02: Dodano plik Projekt umowy.doc
2018-04-09 14:54:43: Dodano plik SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót.pdf
2018-04-09 14:54:13: Dodano plik Zał. Formularz oferty.docx
2018-04-09 14:53:54: Dodano plik Zał. do siwz. Grupa Kapitałowa.doc
2018-04-09 14:53:33: Dodano plik Zał. do siwz Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
2018-04-09 14:53:15: Dodano plik Zał. do siwz Wykaz wykananych zamówień.docx
2018-04-09 14:53:00: Dodano plik Zał. do siwz Wykaz osób.docx
2018-04-09 14:52:43: Dodano plik Zał. do siwz Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych.docx
2018-04-09 14:52:26: Dodano plik Zał. do siwz -oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-podstawy wykluczenia.docx
2018-04-09 14:52:10: Dodano plik Zał. do siwz - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki udzialu.docx
2018-04-09 14:51:31: Dodano plik SIWZ.docx
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiązownica. W ramach przedmiotowego zamówienia gruntownej przebudowie zostaną poddane drogi gminne o nawierzchniach gruntowych, tłuczniowych, kamiennych, betonowych lub żużlowych. Przebudowa nawierzchni dróg będzie polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, korytowaniu, profilowaniu i mechanicznym zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, oczyszczeniu istniejącej warstwy konstrukcyjnej, wyrównaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 5-10 cm., wykonaniu właściwej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 o grubości warstwy ścieralnej 4 cm. oraz robót wykończeniowych związanych z uzupełnieniem i utwardzeniem poboczy. Zamawiający wymaga, aby poszczególne części zamówienia zrealizowane zostały w terminach określonych w rozdziale V SIWZ. 2.2 Przedmiot zamówienia został na 5 odrębne części (zadania) o następującym zakresie robót: Część Nr 1 Przebudowa dróg gminnych w m. Wiązownica 1) Droga gminna – ul. Dolna, dz. nr ewid. 1840 § oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni, § skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2, § wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr. gr. 3 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 3 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 2) Droga gminna – dz. nr ewid. 1189 (do oczyszczalni ścieków) § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa o gr. po zagęszczeniu 5 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 3) Utwardzenie terenu – dz. nr ewid. 1036, 1037 ( przy oczyszczalni ścieków) § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § wyrównanie z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa o gr. po zagęszczeniu 7 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Część Nr 2 Przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko 1) Droga gminna – ul. Farmerów - boczna , dz. nr ewid. 2879 § wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 10 cm. § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa o gr. po zagęszczeniu 7 cm. § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 2) Droga gminna – ul. Wola - boczna , dz. nr ewid. 2610, 2613 § wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 10 cm. wraz z transportem ziemi na odległość do 100 m. § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 3) Droga gminna – ul. Pogodna - boczna , dz. nr ewid. 1105 § wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 10 cm. § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 4) Droga gminna – ul. Wolska, Setna i Farmerów - dz. nr ewid. 2802, 2819, 2868, 2887 § wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 10 cm. wraz z transportem ziemi na odległość do 100 m. § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Część Nr 3 Przebudowa dróg gminnych w m. Cetula i Piwoda 1) Droga gminna w m. Cetula, dz. nr ewid. 597 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 2) Droga gminna w m. Piwoda, dz. nr ewid. 250 § wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 10 cm. § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Część Nr 4 Przebudowa dróg gminnych w m. Zapałów i Ryszkowa Wola 1) Droga gminna w m. Zapałów , dz. nr ewid. 1528, 1216/145, 1216/119 § wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 10 cm. § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/64, warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 2) Droga gminna w m. Ryszkowa Wola , dz. nr ewid. 854/2 § oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni, § skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2, § wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr. gr. 3 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 3 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 3) Droga gminna w m. Ryszkowa Wola , dz. nr ewid. 76/35 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/64, warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Część Nr 5 Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Manasterz i Mołodycz 1) Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Manasterz , dz. nr ewid. 449, 627 § mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o gł. 10 cm., wraz z nadaniem spadku poprzecznego pasem szer. 4 m. wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, § podbudowa z niesortu kamiennego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm. § podbudowa z niesortu kamiennego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 30 cm. § nawierzchnia z klińca kamiennego 5/20 , warstwa o gr. po zagęszczeniu 3 cm. 2) Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Manasterz , dz. nr ewid. 449, 627 § mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o gł. 10 cm., wraz z nadaniem spadku poprzecznego pasem szer. 3 m. wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, § podbudowa z niesortu kamiennego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm. § nawierzchnia z klińca kamiennego 5/20 , warstwa o gr. po zagęszczeniu 3 cm. 2.8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz. 2.9 Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w siwz. i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.10 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (STWiOR, przedmiary robót) należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.11 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości.

 
Data składania ofert:
2018-04-25 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-25 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2018-04-09 14:50:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2018-04-20 10:01:47
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 132.34 KbPlik doc
2. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 21.12 KbPlik doc
3. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 22.83 KbPlik doc
4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 16.09 KbPlik doc
5. Wykaz osób 14.06 KbPlik doc
6. Wykaz wykonanych zamówień 13.84 KbPlik doc
7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór 19.19 KbPlik doc
8. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
9. Formularz oferty 20.15 KbPlik doc
10. Specyfikacja techniczna 1.20 MBPlik pdf
11. Projekt umowy 147.00 KbPlik doc
12. Przedmiar robót cz. nr 1 633.09 KbPlik pdf
13. Przedmiar robót cz. nr 2 921.53 KbPlik pdf
14. Przedmiar robót cz. nr 3 417.47 KbPlik pdf
15. Przedmiar robót cz. nr 4 663.18 KbPlik pdf
16. Przedmiar robót cz. nr 5 319.38 KbPlik pdf
17. Modyfikacja ogłoszenia i SIWZ i zmiana terminu składania ofert 19.21 KbPlik doc
18. Uwaga zmiana (uzupełnienie) treści ogłoszenia 701.07 KbPlik pdf
19. Kolejna modyfikacja SIWZ i kolejna zmiana terminu składania ofert 21.09 KbPlik doc
20. Przedmiar robót cz. nr 2 - dodatkowy zakres 224.98 KbPlik pdf

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 23 kwietnia 2018r. 07:39:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.